Helpdesk: +32 (0)56 36 30 20 | Teamviewer | Anydesk

Modulaire opbouw volgens de noden van jouw bedrijf


Geen twee bedrijven zijn identiek. Elke onderneming houdt er z'n eigen bedrijfscultuur op na, heeft meer of minder personeelsleden in dienst en heeft een unieke kijk op hoe een bedrijf moet gerund worden.

Bovendien zijn er ook heel wat onderlinge verschillen aangaande digitalisering. Waarom zou je dan ook genoegen moeten nemen met een one-fits-all softwarepakket, terwijl jouw noden helemaal niet of niet helemaal gelijk zin aan die van een ander?

Buffet

De software voor jouw sector

Diverse plug-ins

Een plug-in is een geïntegreerde extra functionaliteit die in relatie tot de noden van ondernemingen aan Admin2Win kan worden toegevoegd. Hoewel de mogelijkheden op vlak van plug-ins in Admin2Win schier onbegrensd zin, lijsten we kort even de belangrijkste mogelijkheden voor je op!

Menubeveiliging / rechtenbeheer
 • Per gebruiker toegang beperken tot de software die hij nodig heeft.
 • Mogelijkheid om per gebruiker te bepalen welke data hij mag zien en niet zien, wijzigen en niet wijzigen, schrappen en niet schrappen.
 • Mogelijkheid om functies in en uit te schakelen per gebruiker
Handel (aankoop / verkoop)
 • Verschillende kortingssystemen (staffelkorting, prijsafspraak klant, korting per klanttype, …);
 • Margebewaking op verkoopdocumenten (offerte, order, …)
CRM / relatiebeheer
 • Extra commerciële data per klan bijhouden
 • Elk klantencontact kan samen met korte commentaar geregistreerd worden.
 • Per klant to do’s of een toekomstige commerciële actie ingeven.
 • Verkoopopvolging, telemarketing of commerciële campagnes sturen.
Beheer stuknummers
 • Productie van kleine of grote series
 • Administratieve gegevens en tekeningnummer per stuknummer
 • Kostprijsberekening (uren, bewerking(en), materiaal)
 • Nacalculatie per stuknummer
 • Historiek per stuknummer
Beheer materieel
 • Toewijzen aan persoon, ploeg, project of magazijn
 • Historiek
Zoekmotor
 • Doorzoeken van het volledige systeem op trefwoord
 • Zoekresultaten met link naar de documenten
Serienummers / lotnummers / certificaten
 • Certificaatnummer, lotnummer of serienummer toewijzen bij ontvangst goederen
 • Keuze certificaatnummer, lotnummer of serienummer bij verbruik of verkoop van deze artikels
 • Tracering
Beheer voertuigen
 • Bijhouden voertuigen per klant met daarbij ook koppeling van digitale documenten
 • Historiek per voertuig
Garage
 • Beheer stockwagens
 • Margeregeling
 • Carpass
 • Garageregisterboek
Carstock
 • Inventaris van verbruiksmateriaal per wagen
 • Registratie verbruik materiaal
 • Aanvullen voorraad vanuit centraal magazijn
Plug ins

Aanpasbaar zonder programmatie

Flexibiliteit hang nauw samen met snelheid, met de mogelijkheid om wendbaar om te gaan met veranderende omstandigheden. Om hieraan tegemoet te kunnen komen, is de opbouw van Admin2Win modulair opgevat aan de hand van verschillende tools:

 • Parametersets per branche

  Vele specifieke functies in het systeem kunnen individueel per klant aan- of afgezet worden in functie of ze voor de klant al dan niet bruikbaar zijn.

 • Intelligente layouts / prints

  Met deze tool is het perfect mogelijk om de inhoud of weergave van document bij het aanmaken van een pdf of print te laten variëren in relatie tot bepaalde voorwaarden in het system. Zo heb je steevast de garantie dat een bestemmeling enkel die informatie te zien krijgt die was vooropgesteld.

Links met externe software

Het uitwisselen van data valt niet meer weg te denken in onze persoonlijke en professionele levenssfeer. Excel-, CSV- of XML-bestanden worden onophoudelijk en de klok rond versturd en geimporteerd, waarbij jeer als ondernemer in moet kunnen berusten dat ontvangers exact dezelfde gegevens te zien krijgen als de afzender. Aan de hand van API's en webservices zorgt ETS voor de gelinkte ERP-oplossing die perfect overweg kan met de softwaresystemen die je op vandaag al gebruikt. Zonder spraakverwarring en zonder gedoe.

Microsoft Office
Logo Microsoft Office

Admin2Win heeft diverse integraties met Microsoft Office.

 • Outlook: de agenda wordt gesynchroniseerd en alle documenten uit Admin2Win kunnen via Outlook gemaild worden.
 • Documenten in Word of Excel (brieven, werfverslagen, calculaties, contracten, kwaliteitsfiches, ...) kunnen via een template vanuit Admin2Win opgemaakt en ingevuld worden.
Google Maps
Google maps
Google Maps
Raamberekening / Calculatie ramen en deuren
Image

Vanuit Admin2Win kan een project in Sapalogic aangemaakt worden.

 • Na calculatie kan zowel het offertedossier als het definitieve productiedossier ingelezen worden.
 • Vanuit het offertedossier kan in Admin2Win het offertedocument aangemaakt worden.
 • Vanuit het productiedossier kan vanuit Sapa of Sapalogic een materiaallijst ingelezen worden naar Admin2Win.
 • Deze materiaallijst vormt de basis voor een correcte inkoopplanning en eventueel beheer van voorraad.
Logi Kal

Per project kan vanuit Logikal een materiaallijst ingelezen worden naar Admin2Win. Deze materiaallijst vormt de basis voor een correcte inkoopplanning en eventueel beheer van voorraad.

Image

Per project kan vanuit Reynapro een materiaallijst ingelezen worden naar Admin2Win. Deze materiaallijst vormt de basis voor een correcte inkoopplanning en eventueel beheer van voorraad.

Een bestelbon opgemaakt in Admin2Win kan elektronisch doorgestuurd of geuploaded worden naar leverancier Reynaers.

Chacal

Per project kan vanuit Chacal een materiaallijst ingelezen worden naar Admin2Win. Deze materiaallijst vormt de basis voor een correcte inkoopplanning en eventueel beheer van voorraad.

Image

Per project kan vanuit Ramasoft een materiaallijst ingelezen worden naar Admin2Win. Deze materiaallijst vormt de basis voor een correcte inkoopplanning en eventueel beheer van voorraad.

Aliplast

Een bestelbon opgemaakt in Admin2Win kan elektronisch doorgestuurd of geüpload worden naar leverancier Aliplast.

We hebben nog geen Aliplast-klanten die ook een materiaallijst uit hun calculatiesoftware inlezen ten behoeve van een inkoopplanning en eventueel beheer van voorraad. Deze koppeling kan op eenvoudige vraag gerealiseerd worden.

Winpro

Per project kan vanuit Winpro een materiaallijst ingelezen worden naar Admin2Win. Deze materiaallijst vormt de basis voor een correcte inkoopplanning en eventueel beheer van voorraad.

Schuco

Per project kan vanuit Schücal (Schuecal) een materiaallijst ingelezen worden naar Admin2Win. Deze materiaallijst vormt de basis voor een correcte inkoopplanning en eventueel beheer van voorraad.

Tekenpakket / Technische software
Soma CALC

De in Somacalc / Radan gemaakte calculaties kunnen in Admin2Win ingelezen worden als voorcalculatie (routing, stuklijst) op stuknummer en/of project.

Autodesk vault inventor

Vanuit Autodesk Inventor / Vault kan een lijst materialen in de voorcalculatie van het project ingelezen worden ten behoeve van reservatie in voorraad of bestellingen aan leveranciers.

Tru Tops

Vanuit de Trumpf-software worden data uitgelezen, zowel ten behoeve van de voorcalculatie als ten behoeve van de nacalculatie (afrekening naar klant).

Ardis

Inlezen van verbruiken (platen) uit Ardis ten behoeve van nacalcalatie of voorraadbeheer.

Track & Trace
Image

De tijden (prestaties van werknemers) die via het track and trace systeem in de voertuigen geregistreerd worden met het systeem van Geodynamics kunnen ingelezen worden naar Admin2Win. Dit kan zowel op niveau van project in functie van nacalculatie als op niveau van interventiebon in functie van afrekening naar de klant.

Telefleet2

De tijden (prestaties van werknemers) die via het track and trace systeem in de voertuigen geregistreerd worden met het systeem van Telefleet kunnen ingelezen worden naar de projecten in Admin2Win in functie van nacalculatie of afrekening naar de klant.

Suivo

De tijden (prestaties van werknemers) die via het track and trace systeem in de voertuigen geregistreerd worden met het systeem van Suivo kunnen ingelezen worden naar de projecten in Admin2Win in functie van nacalculatie of afrekening naar de klant.

Planningsoftware
Propos

Vanuit Admin2Win worden de data die nodig zijn voor het plannen van de productie naar Propos doorgestuurd. Bepaalde registraties die in Propos productieplanning gebeuren, zoals geregistreerde uren en geproduceerde aantallen, worden terug ingelezen in Admin2Win.

Financieel / Factoring
Bnp parisbas fortis

Vanuit Admin2Win gebeurt een export van de verkoopfacturen die door de factoringmaatschappij kan ingelezen worden.

KBC

Vanuit Admin2Win gebeurt een export van de verkoopfacturen die door de factoringmaatschappij kan ingelezen worden.

Handelsinformatie
Companyweb

Companyweb is dé specialist op vlak van bedrijfsinformatie in België. Met de koppeling van Companyweb in Admin2Win krijg je onmiddellijk toegang tot financiële bedrijfsgegevens. Companyweb bundelt alle relevante informatie in zijn gezondheidsbarometer: een duidelijke en leesbare indicator waarvoor geen financiële kennis vereist is.

De gebruiker die geen toegang heeft tot de boekhouding in Admin2Win kan zo toch snel zicht krijgen op de kredietwaardigheid van de klant of prospect. Zo weet je te allen tijde met wie je zaken doet! Start je gratis proefversie via de volgende link : Companyweb proefversie

Business Intelligence / Reporting
Power BI

Vanuit Admin2Win en Wings wordt via een aantal queries op geregelde tijdstippen (bijvb. dagelijks) een volledige dump van alle mogelijke data gedaan. Met deze data kan in een BI Tool zoals Powerbi van Microsoft een state of the art cijferrapport of dashboard gemaakt worden.

Qlikview

Vanuit Admin2Win en Wings wordt via een aantal queries op geregelde tijdstippen (bijvb. dagelijks) een volledige dump van alle mogelijke data gedaan. Met deze data kan in een BI Tool zoals Qlikview of QlikSense een state of the art cijferrapport of dashboard gemaakt worden.

CRM
Teamleader

De in Teamleader aangemaakte klanten en projecten kunnen automatisch ook in Admin2Win aangemaakt worden.

Leveranciers / Webshop
Lecot Raedschelders

Van leverancier Lecot Raedschelders kan de catalogus (selectief) ingelezen worden en is er een koppeling met de webshop voor het doorsturen van de bestellingen.

Kramp

Van leverancier Kramp kan de catalogus (selectief) ingelezen worden en is er een koppeling met de webshop voor het doorsturen van de bestellingen.

Cebeo

Van leverancier Cebeo kan de catalogus (selectief) ingelezen worden en is er een koppeling met de webshop voor het doorsturen van de bestellingen.

Wurth

Van leverancier Würth kan de catalogus (selectief) ingelezen worden en is er een koppeling met de webshop voor het doorsturen van de bestellingen.

Rexel

Van leverancier Rexel kan de catalogus (selectief) ingelezen worden en is er een koppeling met de webshop voor het doorsturen van de bestellingen.

Documentbeheer
OKIOKI

OkiOki is een software voor het automatisch digitaliseren van aankoop- en verkoopfacturen. Het systeem leest automatisch uw ‘invoice-mailbox’ leeg en kan zowel aankoop- als verkoopdocumenten omzetten in een uniform formaat (Ubl met Pdf embedded). Automatisch worden de perfect voorbereide aankoopdocumenten klaargezet voor zowel de factuurcontrole in Admin2Win als voor de verdere verwerking in uw boekhoudsoftware. Er is ook een koppeling met uw banksoftware waardoor het systeem in staat is om voor zowel de aan- en de verkoopfacturen aan te duiden of deze betaald zijn of niet. U raadt het al. Deze informatie kan in Admin2Win gebruikt worden voor het opvolgen van openstaande facturen, het versturen van rappels, check of voorschotfactuur betaald is of niet, …

Overheid / Officiële instantie
Car pass

Km-standen van voertuigen worden automatisch doorgestuurd vanuit Admin2Win naar Carpass.

Boekhouding
Wings2
Wings
Exact proacc
ProAcc van Exact
Exact Online
Exact Online van Exact
Expert M
ExpertM van Kluwer
EVA online
Eva Online van Kluwer
Topaccount
Topaccount van Kluwer
Octopus
Octopus van Inaras
Admisol2
Admisol
C Logic2
C-Logic van Venice
Yuki
Yuki (via UBL)

Bepaalde specifieke eisen?

Geen nood. Met Admin2Win en ETS Informatics hoef je geen wachtrijen te trotseren of een kluwen van paperassen te doorgronden. Gezien het hele system in-house wordt ontwikkeld, kunnen we op simpel verzoek tegemoet komen aan bepaalde specifieke wensen. Een verzoek, of een idee? Daag ons gerust uit!

Adobe Stock 342106897
Image 1 2

Boek nu vrijblijvend een infosessie

Onze experten lichten je graag toe hoe we de werking in jouw bedrijf kunnen stroomlijnen en optimaliseren. Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Maak dan meteen een afspraak.

Een vraag?

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste surfervaring op onze website krijgt. Meer info